Thanh nhựa nẹp thùng nhựa pp carton danpla


Thanh nhựa nẹp thùng nhựa pp carton dnapla đen dùng làm nẹp thùng nhựa pp danpla có 2 loại thanh nẹp nhựa U6 và U8


Còn hàng
1

Thanh nhựa nẹp thùng nhựa pp carton dnapla đen dùng làm nẹp thùng nhựa pp danpla có 2 loại thanh nẹp nhựa U6 và U8

 

điều hướng cho sản phẩm

Gọi ngay : 0938067286